Kontakt studioHOUSE


 

V prípade záujmu o stretnutie s architektom ohľadne návrhu interiéru, ponúkame možnosť dohodnúť si termín stretnutia na:
tel.: +421 948 363 805
email: info@studiohouse.sk

Organizačná zložka / bankové spojenia


Contra Real a. s. Tatra Banka
Ožvoldíková 2004/2
2924878373/1100
84102 Bratislava IBAN: SK 4811000000 002924878373
IČO: 46662855 SWIFT: TATRSKBX
IČ DPH: SK2023556051 D-U-N-S: 367109219
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava 1
Vložka císlo: 5564/B