FAQ Laminátové parkety - často kladené otázky, rady a typy ... v prípade zistenia bližších informácii vstúpte

Aké to sú protialergické vlastnosti laminátových parkiet?

Protialergické vlastnosti laminátových parkiet ... laminátové parkety majú tvrdú a uzatvorenú vonkajšiu vrstvu laminátu, čím je zabránené usadzovaniu prachu a tymaj usadzovaniu rôznych alergénov. Kompaktné spojovacie systémy umožňujú presné tesné spojenie pera a drážky medzi lamelami. Roztoče a častice spôsobujúce alergie sa do parkiet neusadia a z povrchu parkiet sa ľahko odstránia pravidelným čistením.

Môže sa laminátová podlaha skombinovať s podlahovým kúrením?

Laminátová podlaha vs. podlahové vykurovanie? ... laminátové podlahy môžu byť inštalované v kombinácii s doporučovanou podložkou na podlahové vykurovanie. Celkový tepelný odpor (R) laminátovej podlahy a podložky by mal byť nižší ako  0,15  m2K/W.  Maximálne prípustná povrchová teplota parkety by nemala prekročiť doporučované hodnoty a to, pri drevených parketách 25°C a pri laminátových parketách 29°C. Výrobcovia laminátových podláh neodporúčajú pokladať parkety priamo na elektrické podlahové vykurovanie, pretože môže vznikať nežadúce prekurovanie podláh.

Odolávajú laminátové parkety vode a vlhkosti?

Odolnosť laminátových parkiet voči vode a vlhkosti ... laminátové parkety ako aj iné typy parkiet z prírodných materiálov sa nemôžu vystavovať dlhodobému účinku vody. Taktiež výrobcovia neodporúčajú často používať rôzne parné čistiace zariadenia pre čistenie laminátových parkiet. Taktiež sa neodporúča čietenie laminátových parkiet horúcou prip. vriacou vodou.

Spevní sa laminátová podlaha lepšie zlepením?

Spevní sa laminátová podlaha lepšie zlepením? ... dnešné moderné laminátové parkety sa vyrábajú s presným montážnym click systémom zabezpečujúci to, že spoje dosiek neustále perfektne doliehajú, t.j. pero hladko zapadne do drážky. Pridávanie lepidla medzi spoje je nepotrebné a vyslovene sa výrobcom podláh neodporúča. Zlepením jednotlivých parketových lamiel podlahy navyše znemožníte neskoršiu prípadnú demontáž laminátovej podlahy bez poškodenia.

Aké sú základné požiadavky na podkladovú vrstvu?

Aké sú základné požiadavky na podkladovú vrstvu? ... podklad, na ktorý sa majú klásť laminátové parkety by mal byť dostatočne: - rovný t.j. nerovnosti podlahy musia byť menšie ako 3 mm na 2 bm podlahy - suchý t.j. celková zvyšková vlhkosť podkladu povrchu nesmie byť vyššia ako 2% (pri podlahovom vykurovaní až 1,8%), alebo pri anhydridových podkladoch 0,5% - pevný – keďže samotné podlahové lamely parkiet majú hrúbku od 7 mm do 10 mm, nedokážu samé preniesť zaťaženie, ktoré na ne pri užívaní môže pôsobiť. Samotný podklad povrchu podlahy musí byť dostatočne pevný, aby nedochádzalo k…

Môžme položiť laminátovú podlahu na celoplošný koberec?

Je môžme položiť laminátovú podlahu na celoplošný koberec? ... je možné položiť laminátovú podlahu na pevný koberec s krátkym vlasom, ale s vhodnou podložkou. Pokiaľ je miestnosť nad nevykurovanými priestormi, je potrebné v prvom rade uložiť na koberec parozábranu alebo podložku s integrovanou parozábranou. Na koberec s dlhým vlasom nie je možné klásť laminátovú podlahu, nakoľko nie je stabilným podkladom - ideálne koberec najskôr odstrániť.

Môžu sa laminátové parkety pokladať ihneď po dovezení?

Môžu sa laminátové parkety pokladať ihneď po dovezení? ... laminátové parkety sa odporúčajú nechať aklimatizovať po dobu cca 48 hod. pred pokládkou. Nerozbalené balíky s parketami je nalepšie uložiť v miestnosti, kde sa budú inštalovať na rovný povrch každú vrstvu krížom na predošlú, s medzerami medzi balíkmi. Teplota by mala byť vyššia ako 18° C srelatívnou vlhkosťou ovzdušia 40 – 70%.

Je možné pokladať laminátovú podlahu na dlažbu?

Je možné pokladať laminátovú podlahu na dlažbu? ... laminátovú podlahu je možné klásť na dlažbu, ale je potrebné aby bola dodržaná pevnosť, protiprašnosť podkladu. V prípade splnenia podkladu je potrebné použiť parozábranu alebo podložku s integrovanou parozábranou. Následne podľa potreby použiť vhodnú protihlukovú (tepelnoizolačnú) podložku.

Môže sa inštalovať laminátová podlaha v kuchyni?

Môže sa inštalovať laminátová podlaha v kuchyni? ... kuchyňa ako aj iný funkčný priestor či už v byte, alebo dome, môže mať použitú laminátovú podlahu. Nakoľko ale je to priestor s vyšším stupňom opotrebenia je potrebné pri výbere dbať na jeho funkčnú odolnosť, preto je potrebné vyberť podlahy s vyšším stupňom tvrdosti povrchu.

Môžem pokladať laminátovú podlahu bez prerušenia z jednej izby do druhej?

Môžem pokladať laminátovú podlahu bez prerušenia z jednej izby do druhej tzv. "jedným klikom"? ... neodporúča sa pokiaľ podklad nie je dostatočne rovný a antiprašný. V prípade dodržania pevného a suchého podkladu a miestnosti s nízkou vlhkosťou je možnosť takéjto pokládky. Celkový dojem pokládky laminátovej podlahy jedným klikom je nadštandardný a dizajnovo dokonalý. V prípade možnosti prechodu rôznych vlhkostí medzi oddelenými miestnosťami, je vystavený teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu, v dôsledku čoho sa môže rozťahovať a zmršťovať. Teplota a vlhkosť sa môžu v rozličných…

Aká je maximálna dĺžka a šírka jedného kusu laminátovej podlahy?

Aká je maximálna dĺžka a šírka jedného kusu laminátovej podlahy? ... štruktúra laminátu vplyvom teploty a vlhkosti (dôležité zhodnotiť stav pokladaného priestoru) podlieha rozťahovaniu a zmršťovaniu, preto sa odporúča na dĺžku približne každých 10 bežných metrov a na šírku približne každých 5 bežných metrov prerušiť podlahu s minimálne 8 mm širokou dilatačnou škárou, ktorá sa prekryje prechodovým profilom. Tento spôsob je ale v domácnostiach neestetický a preto sa volia rôzne dizajnovo priatelnejšie dilatácie pokládky podlahy.

Aký je najlepší smer pokládky laminátovej podlahy?

Aký je najlepší smer pokládky laminátovej podlahy? ... v pozdĺžnom smere miestnosti je položenie podlahy najľahšie a aj s najmenším odpadom. Z estetického hľadiska sa však odporúča montáž v rovnakom smere ako je hlavný zdroj v miestnosti ( okno ). Vo veľkom záleží na kompaktnosti (usporiadania) pôdorysu a celkového dizajnového prepojenia a plánovaného zariadenia interiéru.

Aké má byť minimálne prekrytie parketových lamiel?

Aké má byť minimálne prekrytie parketových lamiel? ... odstup medzi koncovými spojmi susediacich parketových lamiel je dôležitý pre pevnosť a stabilitu celej položenej laminátovej podlahy. Podľa rôznych výrobcov to obvykle býva 25 až 40 cm.

Aká je najlepšia údržba laminátovej podlahy?

Aká je najlepšia údržba laminátovej podlahy? ... laminátové podlahy vyžadujú len minimum ošetrovania, nakoľko údržba laminátových podláh je praktická a nenáročná. Denná údržba spočíva v čistení suchou mikrovláknovou utierkou. Vďaka elektrostatickým vlastnostiam takejto suchej mikrovláknovej utierky sa zachytia a odstránia aj najmenšie častice prachu zo škár. Laminátové parkety môžete pri väčšom znečistení povysávať hubicou s vysunutými kefkami a následne poumývať čistiacim prostriedkom, napríklad Bona spray mop.

Môžme čistiť laminátovú podlahu parným čističom?

Môžme čistiť laminátovú podlahu parným čističom? ... laminátové podlahy sú vďaka povrchovej ochrannej vrstve jednoducho udržiavateľné. Čistenie parným čističomlaminátových podláh je preto zbytočné a vyslovene sa výrobcami neodporúča. Teplá para môže spôsobiť rozťahovanie spojov medzi lamelami, čím vzniká veľké riziko mechanického poškodenia laminátovej podlahy.