studioHOUSE - postup pri kúpe tovaru:

-    Na základe vyšpecifikovaného tovaru Vám bude vystavená objednávka, ktorú je potrebné skontrolovať a podpísať, čím dávate najavo svoj súhlas s množstvom a druhom tovaru.

-    Objednávka bude zrealizovaná v prípade uhradenia 50% zálohy z ceny objednávky. V prípade akýchkoľvek informácii nás môžete kontaktovať na tel. čísle: +421 948 363 805 v čase od 8.00 do 18.00 hod.

-    Po príchode tovaru na náš sklad budete telefonicky vyzvaný k jeho odberu a zaslaní konečnej faktúry. Po uhradení koncovej faktúry (zvyšných 50%) prevodným príkazom alebo osobne si môžete tovar vyzdvihnúť na Šustekovej ulici č. 18 od 8.00 – 18.00 hod. alebo dohodnúť termín dovozu tovaru na miesto dohody určenia. Cena dopravy v rámci Bratislavy a blízkeho okolia je stanovená na základe aktuálneho cenníka a bude vám vyúčtovaná pred jej uskutočnením. Firma Contra Real a.s. zabezpečuje výkladku materiálu len pri objednaní realizácie.

-    Tovar je nutné odobrať zo skladu do 7 dní odo dňa telefonickej výzvy, v opačnom prípade vám bude účtované skladné 3 €/deň. Pri preberaní tovaru je nutné tovar dôkladne skontrolovať, na základe tejto kontroly podpisujete dodací list, čím dávate svoj súhlas, že ste tovar prebrali nepoškodený. Dodatočné mechanické poškodenia tovaru neakceptujeme.

V prípade realizácie a montáže je platobný postup následovný:

50% zo sumy za materiál pri podpise objednávky na základe zálohovej faktúry,

50% zo sumy za práce pri podpise objednávky na základe zálohovej faktúry,

50% zo sumy za materiál pred realizáciou na základe konečnej faktúry,

50% zo sumy za práce uhradí do troch dní po odovzdaní diela na základe konečnej faktúry.

-    Cenová ponuka za realizáciu a montáž vystavená interiérovým dizajnérom je orientačná a bude upresnená až na základe osobnej obhliadky miesta. Doprava a vykládka materiálu je v tomto prípade zahrnutá v cenovej ponuke realizácie a montáže.

-    Minimálna doporučená rezerva tovaru pri obkladoch a dlažbách je 15%, ktorá nie je vratná na sklad ako aj prebytky tovaru.

-    V prípade doobjednania tovaru obkladov a dlažieb si Vás dovoľujeme upozorniť na možné minimálne farebné a kalibračné odchýlky, ktoré sú spôsobené postupom pri výrobe.

-    Tovar vystavený v predajni môže mať minimálne farebné odchýlky ako tovar Vami objednaný.

-    Spoločnosť Contra Real, a.s. nezodpovedá za kalibračné rozdiely pri kombinovaní rôznych druhov obkladov a dlažieb.