Interiérové štúdio studioHOUSE - postup pri reklamácií:

  • Pri reklamovaní tovaru je nutné predložiť doklad o zakúpení tovaru. V prípade reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol, ktorý s Vami spíše zamestnanec firmy Contra Real a.s. v interiérovom štúdiu na Šustekovej ulici č.18, alebo po dohode inak.
  • Následne bude zákazníkovi oznámený postup oprávnenosti a riešenia reklamácie ihneď v zložitejších situáciách do 3 dní s vybavením reklamácie najneskôr do 30 dní.
  • Akákoľvek reklamácia kvality tovaru obkladov a dlažieb môže byť akceptovaná iba pred jeho položením, t.j. tovar musí byť vrátený v pôvodnom balení z dôvodu akceptovania reklamácie výrobcom.